מחנכים, רכזים ויועצות

שכבת כיתות ז'

 

רכזת שכבת ז' – סופי קוממי 

יועצת שכבת ז' –רונית עוזרי

 

מחנכת ז'1- עידית מזוז תומכת הוראה: אתי רבינא

מחנכת ז'2 –אריאל גרוס

מחנכת ז'3 –גל כהן

מחנכת ז'4 - סופי קוממי

מחנכת ז'5 – רותי טאובה

מחנכת ז'6 - איילת גבאי
שכבת כיתות ח'


רכזת שכבת ח' –  חן דויטש

יועצת שכבת ח' –  שמרית ברמן

 

מחנכת ח'2 – רותי ספיר

מחנכת ח'3 – עופרי גל

מחנכת ח'4 -  חן דויטש

מחנכת ח'5 – דנה עזר

מחנכת ח'6 - ורד ברקוביץ דייןשכבת כיתות ט'


רכזת שכבת ט' –  אורלי סחלי אדרי

יועצת שכבת ט' –  שולה בן דוד

 

מחנכת ט'1  יפית גואטה                     תומכת הוראה: רוחלה פרלמוטר

מחנכת ט'2 -  יפה אברהם

מחנך ט'3 – חגית מאור

מחנכת ט'4 -  אלומה ינאי

מחנך ט'5 – קיריל באלקין

מחנך ט'6- גלי שלוש                         תומכת הוראה: מיכל ניסן

 

 


שכבת כיתות י'


רכזת שכבה י' – שרון גורקי

יועצת שכבה י' –שלומית הוכנר

 

מחנכת י'1 – שרון גורקי  

מחנכת י'2 –  אוקסנה ספון

מחנכת י'3 –  ענת עמירה

מחנכת י'4 –  עינת קניגר

מחנכת י'5 –  רעות מקמל

מחנכת י'6 –  מיכל אלבו

מחנכת י'7 –  לירון אלזם

מחנכת י' 8-  יואל מידן

מחנכת י' 9-   אסף שביט

מחנכת י'10 - שכבת כיתות יא'


רכז שכבת יא' –  לוין אלי

יועצת שכבת יא' –  שטרכמן רינת

 

מחנכת יא'1 –  מגריסו מירב/אסנת אבישר

מחנכת יא'2 –  רז רוית

מחנכת יא'3 –  לוין אלי

מחנכת יא'4 -  לנדה לאון

מחנכת יא'5 – בן חמו עדי 

מחנכת יא'6 – קובו יפת רותם

מחנכת יא'7 – גוב ארי רינה

מחנכת יא'8 – אלמליח מאיר

מחנכת יא'9 - אלבז רבקה


שכבת כיתות יב'


רכזת שכבת יב' – פוקס אורלי 

יועצת שכבת יב' – בר מיכל 


מחנכת יב' 1 – פוקס אורלי

מחנכת יב' 2 – כהן איריס

מחנכת יב' 3 – רז גל 

מחנכת יב' 4 – עציון יעל

מחנכת יב' 5 – ויצמן נעמי 

מחנכת יב' 6 – לבאן ליעד

מחנכת יב' 7 – רחמים אושרת

מחנכת יב'8 - עינב ורדי   

בעלי תפקידים- תשע"ח

מנהלת השש שנתי – חלוץ מלכה

מנהלת חטיבת הביניים- אילוני טלי

סגנית מנהלת חטיבה עליונה ורכזת פדגוגית – גורקי שרון

סגנית חטיבת ביניים ורכזת פדגוגית – מחנבאום עינת

רכזת מדידה והערכה – מראלי טלי

רכזת כיתות שח"ר – כהן איריס

רכזת בגרויות – מגריסו מירב

יועצות חינוכיות חטיבה עליונה- רינת שטרכמן, מיכל בר  ושלומית הוכנר

יועצות חינוכיות חטיבת ביניים- שולה בן דוד, רונית עוזרי  ויונית צרפתי לוין

 

 

אחראית מערכת חט"ב+ חט"ע-  אוחיון עדנה

רכזת חינוך חברתי בחטיבת הביניים – סחלי אדרי אורלי

רכזת צוות חינוך חברתי חטיבה עליונה - ספון אוקסנה

רכזת חינוך חברתי פרויקטים חינוכיים – רז רוית

רכזת חינוך חברתי מועצת תלמידים – קניגר עינת

רכזת מועצת תלמידים חטיבת ביניים - עופרי גל

רכז טיולים- לבנון אמיר

רכזת חינוך מיוחד בחטיבת הביניים- עידית מזוז

רכזת חינוך מיוחד בתיכון- ליעד לבאן

רכזת לקויות למידה – חן אלזם לירון

רכזת מעורבות קהילתית  –  כהן אברהמי שירן, וינברג דקלה

רכז עצמה- מידן יואל

מב"ס ורכזת מל"א – בן דוד שולה

עב"ט- אלמליח מאיר

רכז דיבייט- לוין אלי

רכזת זהירות בדרכים חטיבה עליונה –  לבאן ליעד

רכזת זהירות בדרכים חט"ב – לפיד מלי

אחראית על אתר בית הספר- פאר מירב