לוחות מועדי בחינות הבגרות לשנת תשע"ח


    תלמידים והורים יקרים, 


    להלן  לוח מועדי בחינות בגרות קיץ לשנת תשע"ח כפי שפורסמו על יד אגף בחינות: 

 

   לוח מועדי בחינות בגרות קיץ תשעח