לוחות מועדי בחינות הבגרות לשנת תשע"ח


    תלמידים והורים יקרים, 


    להלן  לוחות מועדי בחינות בגרות חורף וקיץ לשנת תשע"ח כפי שפורסמו על יד אגף בחינות: 

 

    

 

    לוח מועדי בחינות בגרות חורף תשע"ח 


   לוח בחינות בגרות קיץ תשע"ח