לוח חגים וחופשות


החג

התאריך

הערות

ראש השנה

ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים רביעי, חמישי ושישי, כ"ט באלול התשע"ז עד ב' בתשרי התשע"ח, 22-20בספטמבר 2017.הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ד' בתשרי התשע"ח, 24 בספטמבר 2017.

יום הכיפורים

ערב החג ויום החג, הימים שישי ושבת, ט'-י' בתשרי התשע"ח, 30-29 בספטמבר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"א בתשרי התשע"ח, 1 באוקטובר 2017.

חג הסוכות

ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום רביעי, י"ד בתשרי התשע"ח,4 באוקטובר 2017, עד יום שישי, כ"ג בתשרי התשע"ח, 13 באוקטובר 2017. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ה בתשרי התשע"ח, 15 באוקטובר 2017.

חג הסיגד*

יום חמישי, כ"ז בחשוון התשע"ח, 16 בנובמבר 2017

(הוקדם) חג הסיגד הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך.

חנוכה

מיום חמישי, כ"ו בכסלו התשע"ח, 14 בדצמבר 2017, עד יום רביעי, ב' בטבת התשע"ח, 20 בדצמבר 2017.

הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ג' בטבת התשע"ח, 21 בדצמבר 2017.

ט"ו בשבט

יום רביעי, ט"ו בשבט התשע"ח,

31 בינואר 2018

ט"ו בשבט הוא יום לימודים.

פורים

הימים רביעי, חמישי ושישי, י"ג, י"ד וט"ו באדרהתשע"ח, 28 בפברואר 2018, 2-1 במרס 2018.הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י"ז באדר התשע"ח, 4 במרס 2018.

פסח

מיום חמישי,ו' בניסן התשע"ח, 22 במרס 2018, עד יום שבת, כ"ב בניסן התשע"ח, 7 באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, כ"ג בניסן התשע"ח, 8 באפריל 2018.

יום העצמאות

יום חמישי, ד' באייר התשע"ח, 19 באפריל 2018. הלימודים יתחדשו ביום שישי, ה' באייר התשע"ח, 20 באפריל 2018.

הוקדם

ל"ג בעומר

יום חמישי, י"ח באייר התשע"ח, 3 במאי 2018. הלימודים יתחדשו ביום שישי, י"ט באייר התשע"ח, 4 במאי2018.

יום ירושלים

יום ראשון, כ"ח באייר התשע"ח, 13 במאי 2018

יום ירושלים הוא יום לימודים ויצוין באירועים במוסדות החינוך ובעליית בני נוער לירושלים.

חג השבועות

ערב החג, החג ואסרו חג, הימים שבת, ראשון ושני, ה'-ז' בסיוון התשע"ח, 21-19 במאי 2018.הלימודים יתחדשו ביום שלישי, ח' בסיוון התשע"ח, 22 במאי 2018.