לוח מבחנים תשע"ח


מבחנים ואירועים בחטיבה: 

 

שכבת ז' 

 

שכבת ח' 

 

שכבת ט' 

 

מבחנים ואירועים בתיכון: 

 

שכבת י'

 

שכבת יא' 

 

שכבת יב'