לוח צלצולים

 

 

 


08:15-09:05

שיעור ראשון


09:05-09:55

שיעור שני


09:55-10:15

הפסקה


10:15-11:00


שיעור שלישי

11:00-11:45

שיעור רביעי


11:45-12:00

הפסקה


12:00-12:45

שיעור חמישי


12:45-12:50

הפסקה


12:50-13:35

שיעור שישי


13:35-13:40

הפסקה


13:40-14:25

שיעור שביעי


14:25-15:10

שיעור שמיני


15:10-15:15

הפסקה


15:15-16:00

שיעור תשיעי