שגרירים צעירים

משלחת שגרירים צעירים תשע"ח

משלחת שגרירים צעירים תשע"ז

משלחת "שגרירים צעירים" תשע"ו