"לזכור את העבר,

לחיות את ההווה,

להאמין בעתיד"  אבא קובנר

 

חוברת מסע 2015                     חוברת מסע 2013