מחצית א'-  תשע"ח

לוח אירועים מבחנים חט"ב  

שכבת ז'

שכבת ח'

שכבת ט'


לוח אירועים ומבחנים חטיבה עליונה 

שכבת י'

שכבת יא'

שכבת יב'