מחצית א'-  תשע"ט

לוח אירועים מבחנים חט"ב  

שכבת ז' 

שכבת ח' 

שכבת ט' 


לוח אירועים ומבחנים חטיבה עליונה 

שכבת י'

שכבת יא'

שכבת יב'