כל אדם שונה מחברו בגלל ציפור הנפש אשר בתוכו"

ציפור הנפש - מיכל סנונית

 

 

תקנון בית הספר הוא מסמך המגדיר את אורחות החיים ודרכי ההתנהגות בבית הספר  וכוחו בהקפדה על קיומו.

התקנון נכתב בהלימה לחזון הבית ספרי וערך כבוד האדם ומטרתו לקדם את תחושת המוגנות והרווחה של כל שוהי הבית.


להלן קישור: תקנון תשפ"ב