קשר רב דורי

פרויקט קשר רב דורי

 

תכנית הקשר הרב דורי, שימור ותיעוד מורשת בסביבות טכנולוגיות

 

תכנית הקשר הרב דורי הינה תכנית ערכית-חינוכית הבונה גשר בין דורי ומחזקת את מערכת הקשרים בין תלמידי בתי הספר לבין האוכלוסייה המבוגרת בקהילה, באמצעות הסביבה הטכנולוגית, תוך למידה ושימור המורשת.  התכנית מופעלת בשיתוף פעולה של משרד החינוך, המשרד לאזרחים ותיקים ובית התפוצות.

 

התכנית משלבת את הידע של המנחים הצעירים במיומנויות המאה ה-21, ואת שליטתם בטכנולוגיות התקשוב עם התנדבות ונתינה. בתכנית זו נפגשים התלמידים עם האזרחים הוותיקים, ובשלב הראשון מלמדים אותם מיומנויות מחשב, שימוש בדואר אלקטרוני וגלישה באינטרנט. בשלב השני המבוגרים והתלמידים מבנים ידע שיתופי, תוך תהליכי למידת חקר, לתיעוד סיפורי המורשת.

 

המפגשים מזמנים דיאלוג יצירתי מפרה בו כל צד תורם מיתרונותיו לחיזוק הקשר הבין –דורי. הלמידה ההדדית והחוויות המשותפות תורמים להבנה טובה יותר של בן הדור האחר. בכך נוצרת מערכת שורשית וערכית התורמת תרומה חברתית לקהילה ולשימור המורשת היישובית, הקהילתית והלאומית של מדינת ישראל.

 

מטרות התכנית: 

יצירת שיח בין דורי בין אזרחים וותיקים לדור הצעיר סביב למידה משותפת ונתינה הדדית

חיבור של הדור הצעיר לסיפורי המורשת באמצעות מפגש אישי ולמידת היסטוריה "ממקור ראשון". תיעוד סיפור חיים ופרקים ב"היסטוריה הלא כתובה", בתהליך למידת חקר.

צמצום הפער הטכנולוגי בקרב אוכלוסיית האזרחים הוותיקים ויצירת עניין כחלק משמירה על תעסוקה ובריאות נפשית.

חיזוק ערכים חינוכיים מובילים באקלים בית הספר: סובלנות, הקשבה, ערכי התנדבות, נתינה ותרומה לזולת ולקהילה.

מפגשי הלמידה המשותפת מתקיימים בבית הספר איש שלום, בכל יום שלישי בשעה 14:00, בהנחייתה ובהובלתה של מורה מצוות בית הספר,  גל כהן. במהלך התכנית משתתפים התלמידים והאזרחים הוותיקים ביום למידה חוויתי בבית התפוצות. סיפורי המורשת ותוצרי התיעוד יועלו למאגר סיפורי מורשת  של בית התפוצות.