תכנית "שיח ושיג" - דיבייט

 

רכז התכנית בבית הספר: אלי לוין


בימים אלה אנו מאתרים מועמדים מתאימים למועדון הדיבייט (שיח ושיג).  

אם את/ה רוצה להיות חלק מהמועדון עליך להגיש עד ליום 30.10.16 לרכז התכנית, אלי לוין, 2 פסקות טיעון מפורטות בנושא עונש מוות


מהי תכנית שיח ושיג ? 


תכנית "שיח ושיג" (דיבייט) הינה תכנית המובלת ביוזמה משותפת של הפיקוח על מדעי החברה, הפיקוח על הוראת האזרחות, בשיתוף המרכז הישראלי להעצמת האזרח והמרכז לדיבייט ורטוריקה. התכנית מיועדת לתלמידים ומורים בחטיבה העליונה (משרד החינוך).


המילה העברית לדיבייט היא – מַעֲמָת. על פי האקדמיה ללשון עברית, מעמת הוא תחרות מאורגנת של ויכוחים במוסדות חינוך וכדומה שמטרתה לפתח מיומנויות של רטוריקה. את המשתתפים במעמת אפשר לכנות 'מתעמתים. המילה מַעֲמָת נוצרה בזיקה למילה 'עימות', שאחד משימושיה הוא ויכוח מונחה בין מועמדים המשודר בטלוויזיה לפני בחירות. המילה עִמּוּת והפעלים עִמֵּת והִתְעַמֵּת נוצרו בעברית החדשה ממילת היחס המקראית לְעֻמַּת שפירושה 'מול', 'כנגד'.

את המילה מעמת הציעה הוועדה למילים בשימוש כללי, והיא אושרה במליאת האקדמיה בשנת תשע"ב (2012).


הדיבייט יוצא מנקודת הנחה כי לכל מטבע יש שני צדדים והדרך הטובה ביותר להבין את מהותו של כל נושא, היא דיון בהיבטיו השונים. הדיבייט מבוסס על נאומים המייצגים שתי עמדות מנוגדות ביחס לסוגיה הנדונה. כל אחד מהנאומים הללו אמור להיות מושתת על טיעונים מובנים, והפרכות של טיעוני הצד היריב. כדי להעביר מסר בצורה נכונה, יעילה ואפקטיבית, יש לשים לב לתוכן הנאמר ולאופן בו הוא נאמר. צריך לדעת מה לומר ומתי לומר, להבין למי אומרים ואיך לומר זאת בצורה הנכונה – אלו חלק מכישורי השפה שאנו מבקשים להקנות לתלמידינו (משרד החינוך, 2016). 

 

בתחרויות הדיבייט נעשה שימוש באסטרטגיות חשיבה ומיומנויות חשיבה מסדר גבוה הנלמדות בשיעורי מדעי החברה ואזרחות (כגון ניסוח טיעונים, שאילת שאלות ומיומנויות כגון: חשיבה ביקורתית והבחנה בין עובדות לעמדות, הערכה, קבלת החלטות ועוד). הנושאים הנבחרים לדיון, הטיעונים והנימוקים מאפשרים לתלמיד לתת ביטוי לידע שרכש במסגרת לימודיו בתחומי מדעי החברה ואזרחות.

תכנית "שיח ושיג" מעניקה לתלמיד כלי לפיתוח יכולת הרטוריקה האישית שלו. באמצעות תכנית זו, התלמידים יכולים לשפר באופן משמעותי את כושר השכנוע שלהם ואופן עמידתם מול קהל.

זאת ועוד – בדיבייט ניתן דגש גם לפן החברתי – נבחרת הדיבייט עובדת כקבוצה, ולא כיחידים. ההקשבה, הביקורתיות ותרבות הדיון נלמדים באופן שאינו מועבר באופן ישיר במסגרת הבית-ספרית הפורמאלית.


כיצד מתקבלים למועדון ? 


מיונים למועדון הדיבייט מתקיימים בתחילת כל שנת לימודים.  כל תלמיד מכיתות י-יב יכול להגיש מועמדות. גם את/ה יכול/ה ! 


רכז הדיבייט בבית הספר מקים מדי שנה מועדון דיבייט המונה כ 15 תלמידים מכיתות י- יב ומתחיל בהכשרתם. בתום תקופת ההכשרה יתחיל סבב תחרויות ארצי. התלמידים מקבלים את נושא התחרות כשלושת רבעי השעה לפני תחילתה, ועליהם לבנות את נאומיהם ללא הכנה מראש. לכל קבוצה פרק זמן קצוב לנאום. במסגרת הזמן הקצוב כל קבוצה צריכה לשכנע את הקהל והשופטים לתמוך או להתנגד לקבוצה מסוימת.


תלמידים המשתתפים בתכנית שיח ושיג, יכולים לכתוב את עבודת החקר במדעי החברה (במידה ולומדים במגמה) או את מטלת הביצוע באזרחות תוך התייחסות לעקרון הדיבייט ולנושא המרכז של התחרויות.


(מתוך אתר משרד החינוך, תכנית שיח ושיג).