Text/HTML

הוסף תוכן מה ההבדל בין יועצת חינוכית לבין פסיכולוגית ילדים? שאלה טובה:

Text/HTML

החזון שלנו

הייעוץ החינוכי נועד לסייע לתלמיד כפרט, ולבית-הספר כמערכת חברתית-ארגונית  להגיע לתפקוד מיטבי ולמיצוי מרבי של יכולתם מתוך רווחה נפשית ובאווירה תומכת ומקבלת.   היועצת החינוכית נותנת מענה לכלל קהילת ביה"ס :  תלמידים , מורים והורים. 
אנו נשתדל לתת מענה לשאלות המעסיקות בני נוער ,הורים ומורים בנושאים שונים במעגל החיים. 


צוות היועצות יעמוד לרשותכם בכל נושא,  אנו מאמינות בשיח מקרב, אמון ושיתופי פעולה.
שלכם ,
צוות היועצות שולה רונית מיכל רינת ושלומית